V úterý 17. prosince se konal ve volenickém kostele sv. Petra a Pavla vánoční koncert dětí z místní mateřské a základní školy. Za podpory obce Volenice a římskokatolické farnosti se mohl koncert letos poprvé uskutečnit v místě, které má neopakovatelnou atmosféru zvláště v předvánočním čase. Koncert zahájili trubači a potom už kostel patřil koledám a vánočním písním. Dětské pěvecké sbory se úkolu zhostily na výbornou. Zpěv dětí doprovodily učitelky školy hrou na housle, klavír a flétnu. Zvuk varhan rozezvučel celý prostor kostela díky bývalé žákyni školy. Vystoupení byla odměněna velkým potleskem. Po skončení koncertu byl pro návštěvníky připraven na zahřátí teplý čaj nebo punč a vánoční cukroví bylo sladkou tečkou svátečního večera. Doufáme, že skutečná vánoční atmosféra se přenesla i do vašich domovů a do vašich srdcí.

Michaela Nováková, ZŠ a MŠ Volenice