O víkendu se konala akce otevřených  dveří starých zákoutí, domů, dvorků a zahrad, která jsou už dlouhodobě veřejnosti nepřístupna. Dva objekty mne zvlášť zaujaly, protože jsem k nim měla osobní vztah.

První jsou terasy obchodního domu PRIOR, kam jsem kdysi chodívala, kde byla hezká kavárna s restaurací, hezké výhledy  a mrzí mne, že  chátrají a jsou uzavřené. Obchodní dům  byl postaven v letech 1976 až 1979. Byla  to na tehdejší dobu reprezentativní budova, která měla zvýraznit  Lannovu třídu směrem od nádraží  k náměstí. Je v provozu dosud, ale atraktivní terasy chátrají uzavřené. O víkendu však ožily, v bývalé restauraci  bylo i malé  občerstvení, malé retro výstavky a hlasitá retro hudba.

Marie Kadlecová

Druhé místo, které Marie Kadlecová navštívila, je zahradu domu Kongregace sester Nejsvětější Svátosti na Rudolfovské třídě a v přilehlé Lipenské ulici, kde se návštěvníci mohli zúčastnit workshopu květinových vazeb či si poslechnout koncert Tomáše a Ády Lísalových.