Tradiční velikonoční jarmark „dukeláků“ je totiž charitativní. Letos se konal pojedenácté a opět pod režijní taktovkou vychovatelky školní družiny Drahomíry Vlčkové. Ta s úsměvem podotkla, že se na tento jarmark připravuje vždy od Vánoc a pomlázky doma u televize začíná plést se čtrnáctidenním předstihem. Příchozí mohli vybírat z pestré škály cirka tří tisíc výrobků, a to nejen od žáků školy, ale v premiéře i od babiček a dědečků z Domova pro seniory Rybniční ve Strakonicích a z Domu klidného stáří svaté Anny v Sousedovicích.

Velikonoční jarmark ZŠ Dukelská je celodenní. Odpoledne se dění vždy stěhuje do školní jídelny, kde mohou návštěvníci obdivovat šikovnost těch, kteří různými technikami zdobí vajíčka a udržují tak při životě pradávné zvyky. Pravidelnými hosty jsou například Jaroslava Koptová, Lubomíra Kabourková, či Dagmar Paterová, která sama pořádá nikoli velikonoční, nýbrž vánoční charitativní jarmark, nebo neuvěřitelně pořád vitální 93letý František Pejchal.

Při letošním ročníku se vybralo 28 tisíc korun. „Tyto peníze opět poukážeme na konto Dětského centra Jihočeského kraje, které sídlí v areálu strakonické nemocnice,“ uvedla Drahomíra Vlčková a dodala, že během všech dosud uspořádaných jarmarků bylo na charitu předáno 146 690 korun.