Těšit se můžete na pečení a ochutnávku chleba, řemeslný jarmark, komentované prohlídky, pouštění mlýnského kola a dílničkami pro děti. Pro dobrou náladu zahrají Šumaváci.

Akce se koná od 10 do 16 hodin za každého počasí.

Lucie Kupcová, Muzeum středního Pootaví Strakonice