Úkolové uskupení, jehož jádro tvoří právě strakoničtí vojáci, je v letech 2018 až 2020 zařazeno do hotovostních sil NATO. V letošním roce je součástí Sil velmi rychlé reakce NATO, tedy nejrychlejších jednotek Aliance pro řešení krizových situací.

„Vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě (SACEUR) rozhodl, že všechny jednotky vzdušných sil, zařazené do Sil velmi rychlé reakce NATO, podstoupí hodnocení bojové připravenosti podle metodiky NATO TACEVAL,“ uvedl velitel strakonického útvaru plukovník Ján Sedliačik.

TACEVAL je běh na dlouhou trať

Zmíněné hodnocení má několik fází a zpravidla trvá několik let, než jej vojáci dosáhnou. V podstatě se jedná o certifikaci potvrzující, že daná jednotka je schopná plnit úkoly pod velením NATO a zvládne spolupracovat s ostatními aliančními jednotkami. Náročnost, ale i prestiž tohoto přezkoušení, potvrzuje například to, že z českých vzdušných sil zatím žádná jednotka tohoto hodnocení nedosáhla.

Strakoničtí vojáci absolvovali v uplynulých dnech STARTASSESS, který je jedním z důležitých kroků k získání hodnocení TACEVAL (Tactical Evaluation). Téměř stovka hodnotitelů z NATO tak v Boleticích sledovala, jak jednotka zvládne přípravu, taktické zasazení do prostoru operace a vedení protiletadlového boje. Součástí hodnocení bylo i přezkoušení ze základních bojových dovedností, které by měl ovládat každý voják.

Hodnotitelé zpracují doporučení

„Hlavním cílem STARTASSESSU bylo zhodnotit operační a bojovou připravenost úkolového uskupení pozemní protivzdušné obrany v souladu s předepsanými standardy pro jednotky vzdušných sil NATO. Hodnotitelský tým následně zpracuje doporučení pro odstranění případných nedostatků, aby jednotka v nadcházejících letech mohla podstoupit závěrečné hodnocení podle programu NATO TACEVAL, které bývá označováno jako CAPEVAL (Capability Evaluation),“ dodal velitel strakonického útvaru plukovník Ján Sedliačik.

Kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice 25. protiletadlového raketového pluku