„V neděli 27. února 2022 odpoledne můžete přinést na gymnázium oblečení a hygienické potřeby pro ženy a děti, které utíkají z Ukrajiny. Vezmeme školní dodávku a přívěs a odvezeme je do farnosti Sobrance, která je přímo u hranic s Ukrajinou.“
To byl (zjednodušeně) vzkaz našeho kolegy a zástupce ředitele, Miroslava Žitného, pro studenty naší školy. Vzkaz se brzy rozšířil. Nikoho z nás, kdo se mu nabídl s pomocí, však nenapadlo, co bude následovat. Během tří hodin se sešlo tolik pomoci, že naplníme nejen školní dodávku, ale ještě několik dalších a stále nebude odvezeno všechno. Dětské pleny, oblečení roztříděné pro miminka, dětí do 5 let, 5 až 10 a dále, hygienické potřeby, trvanlivé jídlo, spacáky, deky…
Fronta lidí přinášejících pomoc se nezmenšuje. Běháme s krabicemi, třídíme, děkujeme, plníme jednu, druhou, třetí dodávku.
Před týdnem jsme se rozcházeli a přáli si hezké jarní prázdniny. Teď se vracíme do jiného světa.
Sledujeme zprávy a nechápeme. Držíme palce. Ukrajině, a celému světu.

Dobrá zpráva - dodatek z 1. března 2022:
Farnost Sobrance ve spolupráci s tamější ZŠ Komenského velmi vděčně převzala roztříděný náklad z našich nakonec šesti velkých dodávek. Ve školní tělocvičně i jinde v Sobrancích pokračuje třídění dále a věci se vozí na blízký hraniční přechod Vyšné Německé - směr ukrajinský Užhorod. V úterý na noc vyjela poslední větší dodávka - "sedmička" - naložená dekami, spacáky a větším oblečením, kterou ochotně i s dvěma řidiči už podruhé poskytli manželé Gorických. 

Moc děkujeme paní Pavle z farnosti v Sobrancích a učitelům i žákům ZŠ Komenského v Sobrancích za pomoc při vyložení, dotřídění a distribuci sbírky.

Velké poděkování patří všem přispěvateům a zapojeným nadšencům. Kolegyním a kolegům, kteří přebírali, třídili a nakládali: Margaretě Brabcové s manželem Jaroslavem a dcerou Justýnkou, Marcele Mikové s manželem Markem, Zuzaně Valdmanové s dcerou Nelinkou a manželem Zdeňkem (zařídil a odřídil dodávku "čtyřku"), Libuši Přibylové, Ramilu Šambazovi, Martinu Plačkovi s manželkou, Miroslavu Hruškovi, Václavu Kůlovi, Mileně Slavíčkové s manželem, Janě Slancové, Lence Kubelkové, školníkům Milanu Poustkovi a Jindřichu Matějkovi, vedoucí šk. jídelny Dagmar Matějkové, za velké pochopení pro akci od samého začátku řediteli Miroslavu Hlavovi.
Dík patří i studentům a studentkám tříd 4.A, 2.A, 3.A, sestrám Žahourovým, rodinné školce Puntík v Blatné za připojení ke sbírce. Řidičům dodávek: „dvojky“: Aleš Bláha s manželkou, „trojky“: Martin Spousta z Blatné, „čtyřky“: Zdeněk Valdman se svým šéfem Janem Dudou; „pětky“: Jan Maršala a Petr Doležal (díky paní Gorické a firmě Gorstav), „šestky“: Michal Požárek a „sedmičky“: opět pánové od Gorstavu, obětavému kamarádovi Martinu Rybáčkovi.

Ať žije Ukrajina!

Za poskytnutí článku a fotografií děkujeme studentům a učitelům Gymnázia Strakonice