Vítání se konalo v pátek 15. října od 15 hodin.  Po přivítání starostkou Renatou Regálovou následovalo tradiční milé vystoupení dětí z naší mateřské školy v Číčenicích pod vedením paní ředitelky J. Langerové. Děvčátkům se vystoupení moc povedlo, náleží jim pochvala i poděkování. Po svém představení předaly rodičům malé dárečky a na oplátku byly odměněny sladkostí.

Starostka předala slovo místostarostovi, který přednesl proslov. Jmenovitě vyzýval rodiče k zapsání do pamětní knihy obce a oba představitelé obce společně poblahopřáli k narození dětí. Maminky obdržely květiny a pro děti byly připravené dárky. Na účet bylo každému novému občánku poukázáno 1 000 korun. Přítomný fotograf Karel Burda, zachytil sváteční okamžiky oslavenců i jejich blízkých.

 Mezi občany naší obce jsme přivítali Tomáše Holečka, Jana Kostku, Vladimíra Šeriho, Daniela Doktora, Leontýnu Hálovou, Kateřinu Blechovou a Emmu Chrebet. Rodičům přejeme, aby jim jejich děti byly radostí a aby spolu zažili hodně krásných chvil, na které budou vždy rádi vzpomínat. Dětem přejeme jen to nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky a bezstarostné dětství. Naše nejmenší spoluobčany co nejsrdečněji vítáme mezi nás a pevně věříme, že se jim bude v naší obci žít dobře a spokojeně.

Renata Regálová, starostka Číčenice