Brány strakonického muzea se veřejnosti poprvé otevřely 1. dubna 2022. Ukončena tím byla jedna z největších rekonstrukcí (stavební i expoziční) za poslední desetiletí. Lidé mohou navštívit pět nových expozic, nové zázemí i společenské a edukační sály. Do nových prostor se přestěhovala i muzejní knihovna a badatelna.
Nové expozice představují pět hlavních oblastí, které jsou pro město Strakonice typické: textilní výrobu, průmyslovou výrobu ČZ (zbraně, motocykly, současný výrobní program), dudáckou a loutkářskou tradici. V prostorách bývalé komendy maltézského řádu vznikla zcela nová, v ČR jediná, expozice věnovaná historii a současnosti tohoto řádu ve spojení s historií města.

Při realizaci expozic se nezapomínalo ani na děti a různé interaktivní prvky, které je jistě zaujmou. V nové expozi věnované loutkám pro ně vzniklo například malé divadélko, kde si každý bude moci vyzkoušet vodit loutky a třeba si zahrát i divadlo.

Muzeum se věnuje také tovární výrobě ve Strakonicích na jejímž počátku stála výroba fezů, kterou později nahradila výroba baretů a čepic. Několik z nich si mohou návštěvníci v expozicích vyzkoušet. 

Součástí prohlídky jsou také dva animované filmy, které zjednodušenou formou představují příchod johanitů do Strakonic a vývoj hradu od 12. století.

Čeká vás toho ale mnohem a mnohem víc!

Muzeum můžete navštívit v tuto dobu:

březen – prosinec / úterý – neděle 9.00 – 17.00 hod.
červen - srpen / denně 9.00 - 17.00 hod.

Více se o strakonickém muzeu, které má největší dudáckou sbírku ve střední Evropě, dočate v následujícím článku: