V areálu mlýna se tak za parného sobotního dne naklepávaly kosy a kosila tráva, pekl chléb a ovce dostaly letní sestřih. Pro děti byly připravené kreativní dílničky a všem k práci zazpíval Babský sbor z Poříčí.
Akci navštívilo přes sto lidí a pořadatelé doufají, že si po delší odmlce lidé znovu najdou do mlýna v Hoslovicích cestu. Například na dětský den, který tu mají naplánovaný na 17. července. Připravena budou mimo i stanoviště se zástupci Armády ČR, Červeného kříže, Policie ČR, psovodů a hasičů z Čestic.

Lucie Kupcová, Muzeum středního Pootaví Strakonice