Naši ukrajinští přátelé, kteří jsou ubytovaní v Chelčicích,  strávili první neděli společně s dobrovolníky, kteří darovali ten vzácný poklad, kterým je svůj osobní volný čas. Moc děkuji všem, kteří přišli, navařili na společný oběd a strávili odpoledne dohromady na krásném výletu ve Svobodných horách na rozhledně Haniperk. Rozzářené oči nejen dětí byly největší odměnou.

S díky všem, Klára Kavanová Mušková, Chelčice