Osada, která spadá pod správu Radošovic se nachází v údolí Svaryšovského potoka asi 4 km na jihovýchod od Radošovic. První písemná zpráva je z roku 1531, kdy je v poslední vůli vdovy Alžběty Postelové uveden odkaz čtvrtinového dílu domu dětem Šimka Halka z Dietraže (Dětraže a později Jedraže). Statek Jedraž má ale starší původ, než udává psaná historie, stál zde možná již za Husitů, což je více než 600 let. Vedla zde kupecká stezka a historie bývalých majitelů sahá až k rodu Vítkovců. Podle názvu Raz  ve jménu obce Jedraž  zde bylo vybíralo zřejmě mýto a podle toho se dá usoudit, že zde obchodní stezka doopravdy vedla. Podle pověsti je zde zakopán i poklad.
Polorozpadlý statek před sedmnácti lety probudil do života Petr Zíka. Dnes se zde pořádají večírky, školení a zejména svatby. Oddáno zde bylo i mnoho celebrit, na příklad v roce 2014 Gabriela Dvořáková a Václav Noid Bárta.  Na statku je možné ubytování ve stanech, karavanech, srubech teepee. Nechybí ani Country bar Stodola, půjčovna kol a krásná příroda. 
Z historie vyčteme, že v roce 1910 je majitelem usedlosti č. p. 1 Jan Houska (1858) s manželkou Annou (1857) a s dcerami Marií a Rozálií. Žil s nimi schovanec Jindřich Kopelent, čeledín František Hájek a služky Marie Švehlová a Anna Foglová. V roce 1921 si dceru Rozálii vzal František Křišťan z Přechovic (1881) a tchán s tchýní bydleli ve výměnku. V té době jsou zde čeledíni Jan Jirka a Jaroslav Hais, služky Antonie Kovářová, Anna Matějková a Marie Daňková.  V č.p. 2 byl majitelem Josef Zloch (1851) nájemce pozemků s manželkou Marií, dětmi Josefem a Františkem, dcerou Marií, tetou Marií Zlochovou a tchýní Annou Kotrchovou.
Později je usedlost neobydlená. Třetí usedlost č.p. 3 patřila Václavu Krupkovi (1850) a jeho ženě Anně (1850), kteří měli syny Václava (1886) a Františka (1890), dál zde s nimi žili: neteř Marie Špirhanzlová, čeledín Jan Novák a host Marie Váchová, která pomáhala na hospodářství. Hospodářství převzal syn František Krupka s manželkou Marií, dál zde s nimi  byl bratr Václav, čeledín Jan Náhlík a služky Rozálie Bendová, Barbora Sovová a Anna Menšíková z Dobrše.

Jan Malířský, Strakonice