Řekli jsme si, že když se má dar předávat v katedrále, měl by to být takový dar, který je hodný tohoto nádherného monumentu. V katedrále mě vždy fascinovala vitrážová okna z dílny našich předních umělců: Maxe, Švabinského, Kysely, Muchy, Cibulky a dalších. Vedení školy mělo vizi vytvořit s dětmi do předvánočního času motiv betlému.

Volba techniky byla jasná, bude to skleněná vitráž. Od nápadu k realizaci vede většinou cesta trnitá, ale v tomto případě to od začátku vypadalo, že je nám "NĚKDO" v procesu tvoření velice nakloněn. Uplynuly pouhé tři dny a my mohli začít s návrhy.

Mohli jsme začít, protože během těch tří dnů jsme si domluvili partnerskou spolupráci se sklářskou firmou pana Josefa Hlavenky "Svět skla". Poskytl nám velkorysí dar ve formě kompletního sponzorování našeho projektu včetně přípravy skla, poskytnutí barev pro vitráže až po závěrečnou montáž.

S otázkou, jak vyřešíme převoz vitráže do Prahy, nám vyšla vstříc VOŠ a SPŠ Volyně s dílenským učitelem Pavlem Formánkem, který se svými studenty zhotovil přepravní box.

Při řešení výtvarné formy návrhu jsme využili techniku geometrizace tvarů, předmětů, objektů a postav. Technika byla součástí učebního plánu výtvarné výchovy II. stupně ZŠ. A tak jsem pomocí geometrických obrazců mohli stylizovat celý návrh pouze se čtvercem a jeho dělením.

Na projektu začalo pracovat pět žáků, Václav Cibula Judita Čikalová, Zdeněk Čikala, Milan Šandor, Nikolas Bílý, proto se snadno ze třídy vytvořilo návrhářské studio. Začali jsme vytvořením myšlenkového návrhu betlému. Pomocí vyprávěného příběhu jsme zaznamenávali důležité a nosné postavy děje, jejich atributy a následným uspořádáním do segmentů v kruhu. To nám zjednodušilo počet betlémových figur. Žáci již uměli geometrickou stylizaci, a tak pracovali samostatně a zároveň jako tým. Proto celá vitráž působí uceleným dojmem, jak v kresbě, tak v konečné barevnosti.

Zdánlivě lehkých pět kroků od návrhu k realizaci trvalo ve vyučování šest týdnů. Tvarová jednoduchost celého betlémského příběhu působí velmi nadčasově pro svoji jednoduchost, která vychází z geometrie.

Velkou radostí pro nás je, že díky sklárně "Svět skla Úlehle" máme dnes betlémy dva. Jeden je pro katedrálu, druhý zůstane v Dětském domově ve Volyni.

Náš velký dík tedy patří zručným sklářům a jejich technikům, s jejichž nezištnou pomocí jsme mohli bezpečně pracovat s upravenými segmenty skla, použít autentické vitrážové barvy a pak vše opět svěřili do jejich profesionálních rukou k dokončení projektu technikou vitráže.

Betlémský příběh a jeho zobrazování přináší po staletí radost do srdcí všem. Pevně s dětmi věříme, že i náš betlém bude patři mezi ně.

Jitka Zahrádková, Dětský domov Volyně