Cílem bylo ukázat široké veřejnosti, že naše sociální služby jsou kvalitní, pomáhají lidem řešit jejich nepříznivou životní situaci formou, která zaručuje zachování lidské důstojnosti, ctí individuální potřeby a posiluje schopnost začleňování do společnosti v přirozeném sociálním prostředí.

Petra Kozáková