Večer si mezi sebou vyměňovali nálepky a prohlíželi své nádherné sbírky. V sobotu po snídani proběhlo jednání výboru, při němž jsme si připomněli smrt kamaráda pana Emila Šimka z Rokycan, který zemřel den před setkáním.

Po obědě jsme se odebrali na hoslovický mlýn, kde nás s jeho historií včetně spuštění mlýnského kola provedl velice profesionálně pan otec a člen našeho klubu pan Jaroslav Janout.

Na mlýně se všem moc líbilo a jistě jej budou doporučovat známým. Odpoledne za námi přijela ředitelka Muzea Středního Pootaví PhDr. Ivana Říhová, která provedla křest zatím provizorního výtisku Katalogu fezových nálepek, který bude vydán oficiálně a dokřtěn 8.až 10. května 2020 v Lučkovicích.

Předseda KSFN Jan Malířský