Již v předvečer samotné slavnosti sv. Václava, hlavního patrona českého národa, se po několika týdnech otevřel kostel sv. Václava na strakonickém hřbitově, kde se poprvé konala mše svatá po jeho opravě interiéru. Hlavní bohoslužby se však odehrály v neděli dopoledne – za hojné účasti místních i poutníků, s krásným zpěvem účastníků, ale i chrámového sboru. Hostem a kazatelem byl P. Kamil Strak zodpovědný za péči o mládež při České biskupské konferenci. V promluvě připomněl, že život víry se projevuje v jednání člověka, jak vidíme u sv. Václava, a inspiroval přítomné slovy papeže Františka, aby nám nikdy nechyběla ve vztazích ochota poděkovat, poprosit, odpustit a vyjádřit úctu.

Kostel sv. Václava voněl novotou. Vždyť v předchozím týdnu řemeslníci dokončili obnovu vnitřních omítek a výmalby. Místo, kde ročně vyprovodíme desítky našich blízkých při pohřbu tak opět dostává přívětivější tvář a lépe reprezentuje naše město pro ty, kdo přijíždí na pohřby z různých koutů naší země. Díky patří všem dobrovolníkům, kteří následně kostel uklízeli a připravovali, aby se v něm mohly poutní bohoslužby být. Celkové náklady oprav atakují částku 600 000 Kč. Jihočeský kraj několikrát nevyhověl žádosti o příspěvek. Město Strakonice přispělo částkou 50 000 Kč, příslib daru má farnost i od obcí Přední Zborovice a Mutěnice. Osloveny jsou i další obce. Zbytek nákladů je financován z darů a sbírek farnosti. Přispět je možné na účet farnosti nebo při neděních sbírkách.

Ani kostel sv. Markéty během poutě neosiřel. Sobotní mše sv. byla především s modlitbou za město a na po skončení nový strakonický kaplan P. Miroslav Šašek žehnal individuálně každému do jeho konkrétních potřeb. V neděli se pak uskutečnil koncert, na kterém vystoupil Houslový soubor a Ádh mór, obojí ze strakonické ZUŠ, a strakonický chrámový sbor.

Roman Dvořák, římskokatolický farář