Doprovázeli nás na harmoniky Pavel a Pepa Šetelů, patří jim velké díky. V každém stavení se vždy dala mužům zástěra a šátek bylo hodně veselo, zpívalo se a tancovalo, zato nás všude dobře pohostili i štamprlička na zahřátí byla. Od té doby se chodí, každý rok.Tak zase letos, snad nám bude přát počasí.

Marie Kovářová