Všem z Liharta Ddkujeme za podporu i zaslání fotek.