Ženštiny se slétly na tzv. Filipojakubskou noc. Tou je označována noc z 30. dubna na 1. května. Je s ní spojována velká magická noc a bývá označována za nejplodnější z celého roku.

Keltové v tento den konali mnoho očistných obřadů, v noci se veselilo, tančilo a zpívalo. Pálily se ohně, které měly všechny živé tvory zbavit všeho nečistého, co se nashromáždilo v temném zimním období, a zároveň zajistit ochranu pro období nadcházející.

Pálení čarodějnic v Malenicích.
Čarodějnice se slétly do Malenic. Trénovaly tu i hod pařátem do kotlíku

V Číčenicích předcházelo v sobotu pálení čarodějnic veřejné pečení selete. „Mladí už na návsi staví májku, kde bude akce pokračovat. Zřejmě až do pondělního rána. Májka se musí ohlídat,“ uvedla starostka Číčenic Renata Regálová.

Čarodějnici přinesl na hranici dřeva, kde ji následně pohltily plameny, průvod místních obyvatel. Na sousedním ohništi si pak účastnící oslavy opekli špekáčky a společně se bavili. Připravené občerstvení bylo tentokrát ryze nealkoholické. Nápoje, špekáčky, pečivo a sladkosti pro děti byly pro všechny zdarma. S oslavou pomohly prostředky z Oranžového roku.

Rej čarodějnic v Panské zahradě ve Strakonicích 30. dubna 2023.
VIDEO: Těch zase přiletělo! Panská byla znovu plná čarodějnic

„Z prostředků Oranžového roku v okolí temelínské elektrárny můžeme pořádat celou řadu sportovních, kulturních i společenských akcí. Tímto způsobem jich spolufinancujeme ročně přibližně dvacet. Od tvořivých dílen přes různé výlety, tradiční akce jako je nyní například pálení čarodějnic či Silvestr, až po různé závody, turnaje a plesy,“ poznamenala Regálová.

Akci, podobně jako většinu dalších, pořádal místní Číčenický klub. „Chtěl bych poděkovat nejen ČEZ za podporu, ale také všem členkám Číčenického klubu, které odvedly při přípravách májových oslav obrovský kus práce,“ konstatoval Zdeněk Vrzák, předseda a jediný muž v „klubu“.

Petr Pokorný