Petr Král zastává odborně-manažerskou pozici ředitele měnové sekce v pražském ústředí České národní banky (ČNB). A právě k zásahům této národohospodářské instituce vůči údajně již „dohasínajícímu“ znehodnocování peněz, a potažmo i úspor lidí, by měla přijít řeč především.

Ekonom Petr Král z ČNB.Ekonom Petr Král z ČNB.Zdroj: Se svolením Jakuba K. Třetiny„Na zdejší poměry byla inflace poměrně dlouho přímo obludná! S tím jsme se jako vpravdě zodpovědní aktéři nechtěli, ani nemohli smířit! Víme, že donedávna dlouze udržovaná výše úrokových sazeb až okolo sedmi procent, či stanovení tzv. kurzového závazku, jsou pro mnohé z našich občanů coby průvodní "záchranářské" jevy až nepříjemně citlivé. K těmto krokům se ČNB skrze sedmičlennou radu - a začasté na popud svého expertního aparátu - již před téměř dvěma lety uchýlila vlastně nuceně. Nicméně ve výsledku působí ozdravně a tudíž fungují. Nyní se tedy již vracíme k stanovenému inflačnímu cíli. A tím je meziroční maximálně dvouprocentní růst cen,“ předesílá z mediálně zveřejňovaných prezentací sekční šéf Král.

Petr Král, ředitel měnové sekce České národní banky, která má jako svůj hlavní úkol udržování cenové stability pomocí nástrojů měnové politiky, přijel do Soběslavi na besedu.
V Soběslavi besedoval expert z ČNB o inflaci, je to rodák z Písku Petr Král

Z logiky věci je možné očekávat rovněž poodhalení vlastního pohledu, potažmo svojí „mateřské“ centrální banky, na problematiku eventuálního přijetí společné evropské měny, a to v dohledném horizontu. Ta se zvláště poslední dobou stává náplní všelikých euro-diskuzí, které provázejí emoce, někdy i vcelku vášnivé. Ke kvalifikaci Petra Krále budiž douška, že při lednovém jednání Ústavního soudu - a to v mediálně sledovaném a společensky třaskavém sporu části sněmovní opozice s vládní koalicí - o úpravu loňské valorizace penzí, k této kauze za ČNB poskytoval senátu naší nejvyšší justiční instance odbornou expertizu.

Sám inženýr Král pochází z nedalekého Písku. A má osobní vazbu i na Blatnou a její okolí. „Pokud mi to situace umožňuje, tak se rád vracím do malebné krajiny kolem říčky Lomnice. A na severní Prácheňsko obecně. Z Blatné jsme s přáteli v jednom z předchozích ročníků vykročili na letní pochod Zemí zamyšlenou. A s bratrem - vášnivým cestovatelem po vlastech českých, který působí především v rodné 'perle' na řece Otavě - absolvovali už nejeden cyklo-podnik pořádaný ať už místními samosprávami, či zdejšími nadšenci. A ti - jak jsem v nedávné minulosti pochopil - věří, že nejhezčí pohled na prácheňskou domovinu je ze sedla jízdního kola,“ dodává v odlehčeném tónu očividně stále hrdý Jihočech.

Autor: Jakub K. Třetina