Bábinky přišel pozdravit také starosta Luboš Peterka a pak už je čekal zlatý hřeb odpoledne v podobě návštěvy Antonína Pačinka, který jim ještě s jedním muzikantem zahrál a zazpíval řadu country písní. Zpíval celý sál a nechyběl ani tanec.
Ženy si odnesly i drobné dárky: ptáčky vyrobené Věrkou Janoušovou a Blankou Peterkovou a záložky, které z dodaných fotografií nechala zhotovit Jaruška Hradská. Zvláštní dárek čekal i na Jarušku, která obětavě věnuje svůj čas přípravě společných výletů.

Marie Zdeňková, Radomyšl