Strakonický hrad patří k jednomu z nejstarších šlechtických hradů jižních Čech a nejrozsáhlejších dochovaných hradních komplexů České republiky. V roce 1995 byl vyhlášen národní kulturní památkou. Je výjimečný svým spojením světské a církevní moci. Život uvnitř hradeb byl od jeho počátků svázán s životem v podhradí, proto jsou nádvoří středověkého hradu celoročně volně přístupná.

V prostorách hradu sídlí regionální muzeum, které vás nechá nahlédnout nejen do historie Maltézského řádu, dudáků a místních podniků. Pokud s sebou máte děti, určitě se rády podívají na okolí z hrad i z věže Rumpál a ve chvíli, kdy zahlédnou hradní safari, už máte další cestu také jasnou.

Když se vydáte po mostě přes řeku Otavu na Podskalí, i tady vás čeká hezké procházení, například po naučné stezce. Ta začíná na levém břehu řeky Otavy, vede kolem městského pivovarz k lávce přes slepé rameno na ostrov, pokračuje dále na pravý břeh řeky k vrchu Kalvárie s lesnatou strání s cennými lesními společenstvy, k bustě F. L. Čelakovského a kolem zámecké zahrady k hradu, kde končí. Z informačních tabulí se dozvíte zajímavosti z historie Podskalí, pivovaru, voroplavby na Otavě, Kalvárie, strakonického hradu i fauny a flóry vyskytující se na tomto území.