Osvobození Strakonic
Dne 6. května 1945 přijely do Strakonic v odpoledních hodinách první americké tanky 4. obrněné divize XII. sboru 3. armády. Oddíly 3. armády generála George Smitha Pattona přijely za doprovodu členů organizace Niva od Vimperka. O čtyři dny později 10. května odpoledne přijely k městu jednotky dělostřelectva Rudá armády, které zaujaly místo na silnici k Písku. Probíhalo jednání mezi veliteli obou armád. Druhý den Rudá armáda odjela.  (Zdroj: Archiv Deníku - Blanka Jirsová)

Klub 3. armády vojenské historie Plzeň
Klub sdružuje přátele vojenské techniky a historie 2. světové války. Připomíná veřejnosti vojenskou historii z období 2. světové války blízce související s naší zemí a s jejími demokratickými principy.

Všichni jeho členové jsou nadšenci historie - zejména válečné techniky US Army z období 2. světové války, veškeré historické minulosti s vítěznou armádou spojené. Přispívají svým úsilím, časem a prostředky při práci na své dobové technice z období 2. světové války a to vše proto, aby mohli se svými vozy vyjet do ulic obcí a měst a připomenout tak památku lidí, kteří sem přišli z dálky, opustili své domovy a také položili své životy, aby pomohli osvobodit naši rodnou zemi.

Při pietních akcích, kterých se každoročně Klub 3. armády vojenské historie Plzeň účastní nebo je pořádá, můžete vidět  americké vozy Jeep Willys, Dodge, GMC, moto Harley Davidson s jejich posádkami v dobových uniformách s výstrojí a výzbrojí. (zdroj: hwww.3army-plzen.cz)