S dobrosrdečností Čechů, Moravanů a Slezanů to vůbec není špatné. Alespoň pokud ji budeme hodnotit optikou výsledků jubilejní dvacáté Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita ČR.

Koledníci během ní vybrali rekordních více než 130 milionů korun, vyplývá z údajů těsně po sečtení peněz z veškerých pokladniček. „To je dobrá zpráva i o štědrosti dárců, našich spoluobčanů,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika.

V dosud rekordním loňském roce se vykoledovalo 119 milionů, celkový výnos Tříkrálové sbírky 2019 (včetně DMS a dalších darů) činil „jen“ 122 milionů.

Rekordy hlásí všude

Za dvacet uplynulých ročníků lidé do Tříkrálové sbírky vložili v součtu už 1,5 miliardy korun. Není tak divu, že se jedná o největší charitativní sbírku v Česku.

Nejštědřejší letos byli opět dárci na území olomoucké arcidiecéze, kde ostatně dobrovolníci v oblecích králů vyrazili koledovat pro potřebné přede dvěma desetiletími jako první.

Rekordní vybrané částky za rok 2020 ale hlásí diecéze na území celé republiky.

Kam peníze zamíří

„Díky dobrému výnosu můžeme více a lépe pomáhat lidem, kteří se ocitli v nouzi a v komplikovaných životních situacích, z čehož plyne užitek pro celou společnost,“ dodává Curylo, ředitel největšího nestátního poskytovatele sociálních a zdravotních služeb v zemi.

Na jaře už začnou letošní tříkrálové peníze pomáhat.

Jak se peníze rozdělí? Zhruba dvě třetiny se vrátí charitám v regionech, které je vykoledovaly. Zbývající částka se rozdělí mezi velké projekty – ať diecézní či Charity ČR – a rozvojové projekty v zahraničí. Pět procent spotřebuje zákonná režie sbírky.

Charity v regionech už na internetu uvádějí, kam by si přály, aby peníze šly.

Zamíří například do mobilního hospice v Blansku, na nákup automobilu pro terénní pečovatelskou službu v Třebíči, dětem a rodinám v těžké životní situaci v Jindřichově Hradci či na provoz takzvaného Šatníku Charity Ostrava.

Ukazuje se, že letošek bude štědrý, jelikož celková vybraná částka převyšuje záměry charit dvojnásobně.