Policie začala stíhat jedenašedesátiletého muže ze Strakonicka. Tenporušil povinnosti vřízení o konkursu a neodvedl daně, pojistné na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Jako předseda představenstva zemědělského družstva ze Strakonicka, ačkoli věděl, že společnost je vúpadku, nepodal vroce 2006 po březnové roční účetní uzávěrce a inventuráchmajetků za rok 2005 návrh na prohlášení konkursního řízení na majetek společnosti u Krajského soudu vČeských Budějovicích. Dále pak jako zástupce plátce ve větším rozsahu nesplnil svoji zákonnou povinnost za poplatníka odvést zdravotní pojištění a daň za zaměstnance společnosti, kterou zastupoval.

Svým jednánímzpůsobil škodudvěma českým zdravotním pojišťovnám a finančním úřadu. Celková škoda tak činí téměř dvě stě tisíc korun. Případem se zabývá policejní komisař ze Strakonic a vtuto chvíli je ve stádiu trestního řízení.