Cílem víkendové akce bylo zejména zmapovat pohyb nezletilých a mladistvých osob v restauračních zařízeních a hernách.

Dále se uskutečbila kontrola dodržování ustanovení zákona o ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, především ustanovení zákazu prodeje a podávání alkoholických nápojů osobám mladším osmnácti let.

Součástí této akce byla rovněž dopravně bezpečnostní akce zaměřena zejména na požívání alkoholických nápojů řidiči a pátrání po hledaných osobách.

Do akce se zapojilo celkem 41 policistů služby pořádkové policie, dopravní policie, služby kriminální policie a vyšetřování společně s pracovníky Celního úřadu ve Strakonicích, kteří použili služebního psa na odhalování drog.

Kontrola přítomných na diskotéce ve Lnářích začala již dvě hodiny po zahájení tj. kolem 23. hodiny. Smyslem akce byl zejména preventivní dopad, včas zabránit požívání alkoholu mladistvými. I přesto policisté zjistili několik osob mladších 18 let, kteří alkohol požily.

A jaké jsou výsledky uvedených kontrol?

Na diskotéce policisté zjistili čtyři osoby mladší 18 let, které požily alkoholické nápoje. Podnapilé mladistvé policisté zajistili a následně předali jejich rodičům. Předmětem dalšího šetření bude, kdo osobám alkohol na diskotéce podal.

V rámci dopravně bezpečnostní akce byly zjištěni tři řidiči, kteří se dopustili řízení vozidla pod vlivem návykových látek. U jednoho z nich ukázal „test pro orientační kontrolu přítomnosti návykových látek“ pozitivní výsledek. U dalších dvou řidičů policisté zjistili požití alkoholických nápojů.

Podobné akce, jakými jsou kontroly zaměřené především na alkohol u mladistvých, budou i nadále pokračovat.